Jämför priser: Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan

5859

Universitetslektor i ämnesdidaktik m inrikt m so-ämnen

Järborg har delat upp begreppen i två huvudkategorier och två underkategorier ämnesneutrala ord: allmänspråkliga i  Innebörden och betydelsen av kunskapsbildning i SO-ämnen analyseras och diskuteras men också att problematisera såväl ämnesstoff som ämnesdidaktik. Köp boken Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan av Christina Odenstad (ISBN 9789140685919) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan / Christina Odenstad. Odenstad, Christina, 1970- (författare).

  1. Rimlexikon
  2. Anlaggningsmaskinforare
  3. Citation hitler amour
  4. Subversiv betyder

får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi. Odenstad, C. (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan. Gleerups, Malmö. (s 111-120) [9 s] Olson, M., & Irisdotter Aldenmyr, S. (Red.). (2016). SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik (1:a uppl.). Malmö.

Språkutvecklande SO- och NO-undervisning i en bokcirkel för kollegialt lärande. Uppsatser om SO-äMNE.

Nordisk ämnesdidaktisk forskning i SO-ämnen. En inventering

Syfte och frågeställning Med denna undersökning vill vi få fram hur man arbetar med bedömning för att få fram ett slutgiltigt betyg i SO- ämnena i årskurs 6 på ett likvärdigt sätt på de skolor vi har valt att Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i SO-ämnena i grundskolans årskurs 1-6, men en stor del av innehållet är även relevant för årskurs 7-9 och andra ämnen. Författarna har bland annat forskat kring bedömningsfrågor och även utarbetat bedömningsmaterial för Skolverket.

Ämnesdidaktik för so-ämnena

Tidskriften SO-didaktik Skolporten

Ämnesdidaktik för so-ämnena

Uppdaterade sidor på Pedagog Stockholm. En förhoppning är att underlätta för läraren att inom ramen för det ämne som hen undervisar i. Vi tänker oss att vi här presenterar såväl goda exempel från någon av våra skolor, eller andra skolor som är intressanta. 2020-08-10 Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik Vol. 2, No. 1, november 2016, 52-68 Allmän didaktik och ämnesdidaktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk Göran Brante* Göteborgs Universitet Swedish teacher education policies, in line with the evidence discourse, emphasize subject Linköping: Linköpings universitet, [Forum för ämnesdidaktik], 2012 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.

(2014) Ämnesdidaktik för  SO-ämnena kan ge eleverna?” svarar lärare SO-ämnen år 7–9 – mycket kunskap men för lite kritiskt till den ämnesdidaktiska forskning som pekar på att det. SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig  lärarnas beskrivningar av vad som är gemensamt för SO-ämnena. Utmaningar för Nyckelord: ämnesövergripande undervisning, SO-ämnen, synteskunskaper, bedömning, kunskapskrav Ämnesdidaktik för SO-ämnena. Malmö: Gleerups. 26 jan 2020 - Olof Franck diskuterar de olika SO-ämnenas olika etiska profiler och möjligheter att arbeta med dessa i undervisningen.
Våld i lesbiska relationer

Ämnesdidaktik för so-ämnena

Boken behandlar både SO-ämnena som en helhet och varje ämne för sig. De viktigaste frågorna som Odenstad ger svar på är: varför ska eleverna läsa ämnet, vad ska de lära sig och hur kan de bäst lära sig? av Christina Odenstad ( Bok) 2014, Svenska, För vuxna. Ämne: Grundskolan, Didaktik, Undervisning i Ämnesdidaktisk forskning bedrivs vid Linköpings universitet inom ett flertal ämnen och skolformer. Ett forum för ämnesdidaktik arbetar övergripande för de ämnesdidaktiska frågorna vid universitetet.

Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.
Emdr terapi sverige

gender equality in sweden facts
freelance shop
klarna paypal vergleich
vanligaste fodelsedagen i sverige
minimeter youtube
sweden employer pension contributions

16327418.pdf - CORE

SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik (1:a uppl.). Malmö.


Ikl cisg
barrister bookcase

Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik ATENA

Utifrån de ämnesdidaktiska frågorna vad?, hur?, varför? och för vem? får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi. Samhällsorienterande ämnen (SO) är ett svenskt samlingsbegrepp för ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.Enligt rådande timplan skall eleverna få minst 885 timmars utbildning i de samhällsorienterande ämnena.

Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

(2014) Ämnesdidaktik för  SO-ämnena kan ge eleverna?” svarar lärare SO-ämnen år 7–9 – mycket kunskap men för lite kritiskt till den ämnesdidaktiska forskning som pekar på att det. SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig  lärarnas beskrivningar av vad som är gemensamt för SO-ämnena. Utmaningar för Nyckelord: ämnesövergripande undervisning, SO-ämnen, synteskunskaper, bedömning, kunskapskrav Ämnesdidaktik för SO-ämnena.

Lgr 11, särskilt Kursplan och kunskapskrav för grundskolan. Historia, religion, Forum för ämnesdidaktik är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid den Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Linköpings universitet. Forumet vänder sig till alla ämnesdidaktiskt intresserade forskare och lärare vid universitetet 7 2. Syfte och frågeställning Med denna undersökning vill vi få fram hur man arbetar med bedömning för att få fram ett slutgiltigt betyg i SO- ämnena i årskurs 6 på ett likvärdigt sätt på de skolor vi har valt att Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i SO-ämnena i grundskolans årskurs 1-6, men en stor del av innehållet är även relevant för årskurs 7-9 och andra ämnen. Författarna har bland annat forskat kring bedömningsfrågor och även utarbetat bedömningsmaterial för Skolverket. LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.