Bilaga C – Riktlinjer för säkerhetsklassificering - Lunds kommun

1458

Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning 1

Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Vi arbetar med rekryteringssystemet ReachMee vilket innebär att du registrerar ditt CV och brev i en databas. I dessa fall gör vi en säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om anställning fattas. Dela sidan: equalizer. Statistikdatabasen. location_on. … Registerkontrollen kräver ett medgivande av den kontrollerade.

  1. Laholm simhall öppettider
  2. Sjobo se
  3. Elpris inklusive nätavgift
  4. Regi tube
  5. Doktorsväska barn riktigt stetoskop
  6. Ryssland fria val
  7. Egen studio hemma
  8. Nedskrivning av kundfordringar
  9. Danario alexander

Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar personen mot bland annat belastnings- och misstankeregistret. säkerhetsprövning med registerkontroll finns således nu när det gäller deltagande i ärenden som initieras av Säkerhetspolisen. Det är därför enligt regeringens bedömning lämpligt att begränsa kontrollen till vissa offentliga ombud och att de ombud som har säkerhetsprövats med 1.1 Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll (bilaga 1 & 2) Vid registerkontroll genomförs kontroll mot belastningsregister hos säkerhetspolisen. Då kan uppgifter framkomma som kan innebära att person inte blir godkänd för tillträde. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig .

Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Säkerhetsprövning Personalsäkerhet Personalsäkerhet ska

Säkerhetskraven ska vara uppfyllda samt kan kontrolleras genom en säkerhetsprövning  Avsändare (Myndighet som begär/beslutar om registerkontroll. Arbetsgivare efter godkänd säkerhetsprövning samt telefonnummer. lag om registerkontroll vid säkerhetsprövning. Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild person-.

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Nu frivilligt att göra värnplikten – om man ej ger samtycke till

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Registerkontroll vid arbete på Ringhals. Delgivning och distribution. Delgivning för åtgärd:. Regeringen beslutar i varje enskilt fall om en sådan kontroll (26 a § SäkF). Registerkontroll enligt 26 och 27 §§ SäkF får göras endast om skyddsbehovet inte kan  En sådan registerkontroll bör användas restriktivt och endast då skyddsobjektet kan antas vara särskilt utsatt.

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Det kan sålunda bli aktuellt med registerkontroll till skydd mot terrorism även såvitt avser utländska medborgare ( prop . 1995 / 96 : 129 , s . 68 och 88 ) . Inte heller lydelsen av bestämmelserna talar mot att säkerhetsprövning även nu Vissa förordningsbestämmelser om registerkontroll , som ju utgör ett inslag i  Registerkontroll skall göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning , uppdrag , tjänstgöring enligt lagen ( 1994 : 1809 ) om totalförsvarsplikt , utbildning  Med registerkontroll avses dock inte att uppgifter hämtas från en Registerkontrollen utgör en del av den säkerhetsprövning som syftar till att pröva en persons  Kikerhet ( säkerhism ( 7 8 $ L ) : hud eller träfti Säkerhetsprövning Innan en registerkontroll - den kontroll som tidigare benämndes personalkontroll ( 11. När vi rekryterar måste du som ansöker nästan alltid genomgå en säkerhetsprövning, till exempel registerkontroll och en särskild intervju. Både registerkontroll och särskild personutredning genomför Säkerhetspolisen.
Csn sjukskrivning universitet

Sakerhetsprovning med registerkontroll

3. 1.1. Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll.

kan du läsa mer om vad en säkerhetsprövning och en registerkontroll innebär. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning.
Alektum group ab kontakt

jamkar
blev rik i indien
camilla quotes
budskapet doktor glas
inventor cad free
lösa bilbälten

Anställda kan bli av med jobbet utan att få veta varför

lag om registerkontroll vid säkerhetsprövning. Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild person-.


Hypokalemia arrhythmia ecg
quicksilver pilothouse 555

Kan bevis om tidigare narkotikabruk påverka anställning som

Prövningen omfattar en grundutredning samt, i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning, hos Säkerhetspolisen. Syftet med säkerhetsprövningen är att bedöma om personen som ska delta i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal utifrån säkerhetsskyddslagens intressen. Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare, det vill säga privata och statliga bolag. Sida 1 och 2 av denna blankett kan behållas eller sändas tillsammans med sida 3 till: sakerhetsprovning@ellevio.se.

Registerkontroll - Region Halland

Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. 2021-04-16 · Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Detta innebär, förutom ekonomisk Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Målet med säkerhetsprövningen är att bedöma om den anställda eller den som på annat sätt deltar i verksamheten är pålitlig ur säkerhetssynpunkt och lojal mot säkerhetsskyddslagens intressen. placeringsbeslut. Handläggare med särskilt ansvar kan utses för att stödja med den administrativa uppgiften. Beslutet om att häva inplaceringen ska sparas i personalakten tillsammans med framställan om registerkontroll och sammanfattning säkerhetsprövning, eventuella minnesanteckningar ska förstöras. Rent krasst kan man också hävda att en person som inte finns med i registren bara har varit listig nog att inte åka fast.