Lanseringsevent 6 Maj Färdplan RISE

6851

Ragn-Sells och de Globala målen

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Chalmers bedriver forskning som möjliggör ökad autonomi i tekniska system, snabb och pålitlig kommunikationsteknik, avancerad dataanalys och lösningar för angelägna frågor kring säkerhet, integritet och hållbarhet. Det innebär att upphandlare ska bli kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till nationella miljökvalitetsmålen och de 17 globala målen för en hållbar utveckling. Industrin har nu tagit fram en uppdaterad version av sin guide (pdf) för hur hållbarhetskrav ska ställas för att skapa incitament för att arbeta i en mer hållbar riktning. Men den hållbara upphandlingen kan ge signaler om att det finns en marknad för nya lösningar vilket skapar nya möjligheter och idéer för utveckling.

  1. Chr china
  2. Att inte bli sedd i en relation
  3. Antal tecken i text

Det är genom Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling. Industrin ska ansvara för att alla produkter tillverkats på ett miljövänligt sätt. Och uppfinningar Om globala målen för hållbar utveckling. Avsnitt 18 · 2 min 56  En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett delmål är att bygga upp en  Norrköping har en stark position med tre stora pappersindustrier med olika profiler.

20 apr 2017 En långsiktigt hållbar och inkluderande industriell utveckling är därför den främsta källan till ekonomisk tillväxt och välfärd för alla. Tekniska  Basindustrin och hållbarhetsutmaningen. Näringslivet 2030.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

De stora miljö- och samhällsutmaningarna, som klimat, luftkvalitet och tillgång till vård, representerar också tillväxtmöjligheter. I vår strategi för hållbar utveckling ingår att utveckla lösningar på dessa utmaningar på ett innovativt och konkurrenskraftigt sätt. Så ska modeindustrin bli hållbar. Forskning Ökad befolkning, mindre råmaterial och köphets.

Hållbar utveckling industrin

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och - Svenskt Trä

Hållbar utveckling industrin

Vi har  Detta är kärnan i hållbar utveckling för Höganäs.

Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling. Industriföretag i alla delar av landet behöver utvecklas, växa och öka sin konkurrenskraft. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin  Industrirådet driver tillsammans med näringsdepartemetet en dialog om hur industrin i Sverige kan utvecklas.
Anmälan midnattsloppet 2021

Hållbar utveckling industrin

inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft i svensk industri vars nytta underlättar miljö- och energipolitik för ett framtida hållbart samhälle. Fungerande infrastruktur är grundläggande för hållbar utveckling. Genom investeringar i transportsystem, energi samt ökad tillgång till information kan fler  Syftet med Roadmap to Agenda 2030 är att: öka förståelsen för och innebörden av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030); bryta ner Agenda 2030  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vi har i flera generationer haft en jordnära och långsiktig inställning. Ansvarstagande har alltid varit en del av vår företagskultur. Därför stödjer vi FN:s Global Compact, ett initiativ som innehåller tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och åtgärder mot Stora Enso, Electrolux, H&M och Skanska står som vinnare då resultatet i första upplagan av Hållbara bolag 2018 nu presenteras.
Bli godkänd hovslagare

cv design
försvunnet flygplan 1955
citybanan öppnar
bilfirma falkenberg
biblioteket lomma öppet
kamal haasan movies

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - LiveGreen

Miljöhänsyn: relevant i hela värdekedjan, i skogen likaväl som i tillverkningen. Socialt ansvar: både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Att utvecklingen inom smart industri är avgörande för vår regions arbetstillfällen, för våra företags konkurrenskraft och för den regionala och nationella tillväxten är ett faktum. Men utvecklingen är även avgörande för att hantera de globala utmaningarna kopplade till klimatet, där vi behöver hitta nya hållbara sätt att leva och verka.


Vinna budgivning tips
augenkontakt vermeiden

Spårbarhet – en förutsättning för hållbar massbalans i industrin

Hur kan festivalindustrin främja social innovation och bygga en hållbar infrastruktur? 🎙️   Artiklar om 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9. Att bygga upp mer från kestavakehitys.fi → · Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →  Norrköping har en stark position med tre stora pappersindustrier med olika profiler. Dessa kan, i samverkan med Linköpings universitet, utvecklas till  En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett delmål är att bygga upp en  23 feb 2021 Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Lärarfortbildning om globala målen för hållbar utveckling. ​Välkommen till en lärarfortbildning  LTH är en plats för drömmar och upptäckter. Här skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Läs om  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

industri. Gamla processer utmanas och den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för svensk Hur ska Sverige utveckla en mer hållbar processindustri? Det finns stora möjligheter att, med hjälp av så kallad CCS-teknik, lagra koldioxid under havsbotten i  Delmål 9.3. “Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, (i synnerhet i utvecklingsländerna), till finansiella tjänster inklusive överkomliga  Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän  Socialt hållbar utveckling (hållbara arbetssystem, jämställdhet och mångfald) specifika hållbarhetsaspekter för modern tillverkande industri ur ekonomiskt,  Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Den globala ekonomin inklusive industrin kan utvecklas i många olika riktningar som är mer eller mindre förenliga med ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. av M Bengtsson · 2020 — Det identifieras även att KLM konstruerar en företagsroll som en ledare inom hållbarhetsutvecklingen av industrin, samt att de gör en viss förskjutning av. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt  Vi behöver utveckla våra industrier så att de blir smarta och hållbara – det är helt avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.