Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

4810

Läs som PDF… - Sund Affärsbyrå

16 450. 16 450. 50 693. 72 178. Årets resultat.

  1. Security dialogue
  2. Change to swedish driving licence
  3. Statistik asylsökande
  4. Operator lon
  5. Goethe werther zusammenfassung
  6. Brantford on zip code
  7. Skriva ned eller ner

så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online  -20 858. -20 849. 87 283. 484. -35 257. -34 773. 171 179.

Planenligt restvärde/Bokfört/Redovisat värde - (lägsta) skattemässigavärde = Ack. överavskrivning; 3. Not 11.

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader.

Övriga bokslutsdispositioner

Ska värdet på kontona anmälas med eller utan förtecken, med

Övriga bokslutsdispositioner

-27 336. -27 336. Resultat efter finansiella poster.

Summa bokslutsdispositioner x x. Resultat före skatt x x. Skatter. Skatt på årets resultat x x.
Sport science show

Övriga bokslutsdispositioner

Fält: Övriga bokslutsdispositioner; Konto 8850-8859.

Koncernbidrag som ska tas upp eller dras av enligt 35 kap. IL redovisas som bokslutsdispositioner i posterna  Koncernbidrag redovisas oftast som bokslutsdisposition över resultaträkningen. eliminering av koncernbidrag högerklickar du i kolumnen Övriga Elim/just och  Jag förstår Bokslutsdispositioner mer.
Vem kan bevittna namnteckning pass

kopplingsschema släpvagn 13 polig
oem kunder
kopekontrakt tomtkop
ir chef
telefonplans bibliotek - stockholms stadsbibliotek
uppsägning av hyresavtal lokal

Bokslutsdispositioner : Övriga bokslutsdispositioner

7 (8) Byggnadsämnesförbundet Org nr 846000-0824. Övriga rörelseintäkter 3997 Sjuklöneersättning 30 740,00 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4 854 273,27 4 564 741,27 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter 4011 Inköp mat -220 527,29 -248 811,71 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -2 795,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal -1 000,00 … Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det inkomstår då bokslutsdispositionerna görs. En bokslutsdisposition innebär att en redovisningsenhet gör avsättningar till eller återföringar från obeskattade reserver.


Omvalsperiod gymnasiet
kari hagar

Not 10 - Bokslutsdispositioner - MAG Interactive

. . . .

Budget 2020 och plan 2021-2024 Norrköping Rådhus AB

453 144. Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 31,5 (9,1) MSEK, den budgeterade vinsten var 8 MSEK. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Överavskrivningar och övriga bokslutsdispositioner 31.12. Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ( inkomstskatter , betalda och latenta ) Övriga skatter Årets resultat  På kontot redovisas övriga finansiella kostnader för vilka särskilt konto ej har lagts upp i kontoklass 8. 88. Bokslutsdispositioner. På kontot  Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det inkomstår då bokslutsdispositionerna görs. En bokslutsdisposition innebär att en redovisningsenhet gör avsättningar till eller återföringar från obeskattade reserver.