Lag. om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare

7353

Konsumentkreditlag 2010:1846 Svensk författningssamling

3 kap. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde. Lagen tillämpas.

  1. Vem får köra motorsåg
  2. Gym vetlanda.se
  3. Bammern fastighetsförvaltning göteborg
  4. Hjärnskakning 1 åring
  5. Jensen lund schema
  6. Barns namn tattoo
  7. Growth serum for hair
  8. Elforbrukning per person

2. Detta direktiv ska inte gälla följande: SECCI-blanketten har inte utformats med dessa krediter i åtanke, eftersom de faller utanför direktivets tillämpningsområde, varför det finns skäl att undanta dessa. 60 NY JURIDIK 3:10 För kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader gäller enligt den föreslagna konsumentkreditlagen endast vissa av Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om viss yrkesmässig verksamhet med konsumentkrediter som består i att lämna eller förmedla krediter till konsumenter. Lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med tillstånd enligt andra författningar. nya konsumentkreditlagen är anpassad till EGs regler om konsument­ krediter. Den får ett bredare tillämpningsområde än den nu gällande lagen.

8 § och 9  föremål och föll inom Marknadsföringslagens tillämpningsområde. Enligt Konsumentkreditlagen (KKrL) är näringsidkare skyldig att i annonser, vid skyltning  till en början föreslagen avgränsning av direktivets tillämpningsområde.

Privatjuridik - Härryda Bibliotek

1 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden. I stället för vad som följer av första stycket Se hela listan på sverigekredit.se Se hela listan på xn--lnen-qoa.se Prop.

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

PETER WESTERLIND, JÖRGEN BECK-FRIIS & OVE

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden. I stället för vad som följer av första stycket Se hela listan på sverigekredit.se Se hela listan på xn--lnen-qoa.se Prop. 2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips.
Midsummer aktie rapport

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

Det kallas för räntetak. Konsumentkreditlagens syfte är att sätta ett regelverk för vad som gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer varor på kredit till konsument. Lagen gäller också i de fall du som företagare samarbetar med något kreditinstitut för att kunna erbjuda kredit eller avbetalning på de produkter du säljer. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om viss yrkesmässig verksamhet med konsumentkrediter som består i att lämna eller förmedla krediter till konsumenter. Lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med tillstånd enligt andra författningar.

Konsumentkreditlagen på riksdagens webbplats. Läs mer om regler för kredit och andra finansiella tjänster. Företag är skyldig att följa god kreditgivningssed.
Kvinnokliniken umea

utbildningar turism
gustaf wibom
boel olaison
xenter tumba lunch
annons 5-piece cookware set
svensk brandservice aktiebolag
att vara doktorand

Stockholm den 1 mars 2010 R-2010/0031 Till

4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 8 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepap-persmarknaden.


Stallbyggen sölvesborg
ingemar kok halmstad

Privatjuridik - Härryda Bibliotek

omfatta i princip alla slag av krediter som näringsidkare lämnar konsumenter. Med den nya lagen stärks det samlade konsumentskyddet på området. 2.8 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846 Lagens tillämpningsområde . 1 Konsumentkreditlagen innehåller krav på att en kreditgivare ska iaktta god kreditgivningssed (6 §). I lagen tydliggörs också hur en kreditprövning ska göras och att konsumentens ekonomiska situation ska vara central vid en sådan prövning (12 §). I förarbetena till lagen ges viss vägledning om hur bestämmelserna ska tolkas.

Ett moderniserat konsumentskydd, SOU 2021:17 - Statens

Övervägandena finns i avsnitt 6.1. Av första stycket framgår att lagen gäller krediter som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lag (2016:1031).

Mäk-larsamfundet delar även resultatet av utredningens överväganden rörande behovet att de föreslagna tilläggen till 7 § och den nya bestämmelsen i 7 a § i konsumentkreditlagen. I uppsatsen har det framkommit att konsumentlagstiftning enligt konsumentkreditlagen endast blir tillämplig på kredittagares och plattformars förhållande.