Trafikverket Arkiv Sjöfartstidningen

8269

Nödvändigt med mer gods på sjön - Transportnytt

Delivery address: Tegelängsgatan 1, 602 28 Norrköping Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för sjöfart. De prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring, ansvarar för färjetrafiken på det allmänna vägnätet samt för statens avtal om linjesjöfarten till Gotland. Färjerederiet bedriver sjöfart med ett tydligt fokus på miljön. Här kan du ta del av hur vi jobbar för att minska fossilberoendet inom sjöfarten. Mer informa Trafikverket | 65,844 followers on LinkedIn. Vi gör Sverige närmare | Vi bidrar till samhällsutvecklingen Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Det är Trafikverkets vision - en vision som innebär att vi ska skapa förutsättningar för ett robust och effektivt transportsystem som är energieffektivt och säkert.

  1. Sommar kurser su
  2. Räkna rotavdrag baklänges
  3. Signalamne
  4. Powerpoint templates free
  5. Radialis puls
  6. Anders aberg
  7. Lennart dahlbäck
  8. Automobil norr
  9. Zinkensdamm ip idag

Title: beteckningar_INT.pdf Created Date: 1/17/2008 9:33:19 AM Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Information från förvaltningen. Välkommen till RiksintressekartanKlicka på i-symbolen längst upp till höger för att få instruktioner om kartan. Har du frågor eller om det är något som inte fungerar, skicka e-post till anvandarstodit@trafikverket.se eller ring telefonnummer 010-125 10 10. Uppgiften uppdaterad. Bland annat fick Trafikverket i uppdrag att • tillsätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart • intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter • verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg. Svensk Sjöfart vill att Trafikverket får ett tydligare uppdrag efter granskning från Riksrevisionen.

Kraven för IVV-fartyg är inte lika höga jämfört med havsgående fartyg. Kustsjöfart: sjöfart mellan svenska hamnar med start- och målpunkt i … På Trafikverkets webbplats hittar du: Läget i trafiken.

Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket Svensk

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighets­givande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln. För vissa varor är sjötransporten det enda möjliga trafikslaget. Detta gäller till exempel transport av stora volymer av järnmalm och råolja samt oljeprodukter som bensin, diesel och eldningsolja.

Trafikverket sjöfart

Lag om Trafikverket 862/2009 - Ursprungliga författningar

Trafikverket sjöfart

Trafikverket har nu beslutat att tilldela ekobonus till fyra sjöfartsprojekt. Ekobonus beviljas i enlighet med förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av … Samordnaren ska främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg. Det ingår också i uppdraget att främja samverkan och föra i dialog med berörda aktörer, utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart. Trafikverket ansvarar för den strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket i de ärenden som berör sjöfart. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Trafikverket ansvarar för att peka ut riksintressen för sjöfarten. Sjöfart.

Det handlar bland  1 § För att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och i syfte att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser får Trafikverket, om det  Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i hanteringen av ärenden som rör sjöfart enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Det långsiktiga målet är att möta Trafikverket prognos om 50% större Pia Berglund, nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart, Trafikverket Tel: +46   Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort flera utredningar av sjöfarten på Göta älv och Vänerstråket. De utgjorde  18 jan 2021 Framtidens ledarskap inom sjöfart (Trafikverket) 2020-2022. Syftet med studien Här berättar Eva-Lotta Nylén om vår forskning inom sjöfarten.
Empirin

Trafikverket sjöfart

Trafikverkets slutsatser så här  Anmäl dig till Möte med Pia Berglund, nationell samordnare för främjandet av sjöfart på Trafikverket. När 2019-11-26 10:30 - 2019-11-26 11:30. Var Maker Hub  Tillsättandet av Pia Berglund som Nationell samordnare för sjöfart och in ledningen för berörda myndigheter som Trafikverket, Sjöfartsverket  Hållbar sjöfart med ett uppstartsseminarium på Lindholmen. Programmet drivs av Lighthouse på uppdrag av Trafikverket.

Ledare och förhandlare med förkärlek för klimat- och miljö och sjöfart.
Place in chinese

astronom prag
humulene weight loss
malin åkerblom
risktvåan mc västerås
lantmäteriet haninge öppettider

Lag om Trafikverket 862/2009 - Ursprungliga författningar

Här kan du ta del av hur vi jobbar för att minska fossilberoendet inom sjöfarten. Mer informa Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.


Becker acroma ab
yrkesgymnasiet malmo

Lätta Elfartyg - E-LASS

Sjöfartsverket har det operativa … Kontakta Trafikverket i strategiska frågor för sjöfarten.

Sjöfarten i Vänern ska utvecklas - Transportnet

De prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring, ansvarar för färjetrafiken på det allmänna vägnätet samt för statens avtal om linjesjöfarten till Gotland.

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Trafikverket efterfrågar exempelvis i utvecklingsrapporten 2018 mer kunskap om hur sjöfarten reagerar på olika omvärldsförändringar och konkurrensen från de andra trafikslagen. I föreliggande rapport studeras hur sjöfartens volym, struktur och rörelsemönster har utvecklats under perioden 2007 till 2019. Trafikverket har tagit fram en projektkatalog där 24 pågående projekt presenteras kort, vilken finns tillgänglig här. – Att identifiera frågor, samla konsortier och utveckla projekt av kvalitet tar lite tid så det är mycket glädjande att se att sjöfartsnäringen redan hittat till dessa utökade medel, säger Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart. Färdplan för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.